POLEMIK #5 Fusioner & Kunsthaller

POLEMIK #5 Fusioner og kunsthaller

Carl Christian Ebbesens oplæg omhandlede Københavns kommunes begrundelse for at lade de fire førnævnte kunstinstitutioner fusionere. Grunden bunder i kommunes ejerskab over alle fire institutioner, her øjnende man muligheden for at samle hver institutions mindre budget til ét stort. Carl Christian Ebbesen udtrykte, at det er i kommunens interesse, at fastholde institutionernes individuelle formål og udtryk, og som det ser ud lige nu, er der ingen interesse fra kommunes side, for at gøre Kunsthal Nikolaj til andet end en kunsthal. I kommunen tror man på, at den nye enhed vil kunne skabe en synergi, som ikke før var mulig, sådan at samtidskunsten kan få en placering og en rolle, ikke kun i kunsthallen, men også i relation til de andre institutioner. Meningen med fusionen er derfor, at samtidskunsten vil kunne vokse i den nye samlede enhed og ikke forfalde.

Mads Damsbos oplæg omhandlede konsekvenserne af fusionen mellem: Fyns Kunstmuseum, Museet for Fotokunst og Kunsthallen Brandts, der nu er blevet til Brandts og Brandts 13. Mads Damsbo forklarede, at det i Odense var en god idé at fusionere, da motivationen og visionen for fusionen var, at flere odenseanere skulle have del i billedkunst af høj kvalitet. Med Aros i Aarhus som forbillede, var fusionen ikke udfaldet af en sparerunde, men en måde at profilere sig på som by. Det man konkret gjorde var, at bytte om på lokalerne, sådan at samtidskunsten nu vises i det gamle Fyns kunstmuseum – Brands 13, og samle hele administrationen på museet Brandts. Begge institutioner orientere sig lokalt. De engagerer sig i erhvervsklubber, i nærmiljøet, og skaber nye programspor i løbende dialog med borgerne. De møder derfor borgerne i øjenhøjde, og spørger dem, hvad de gerne vil se på Brandts. Samtidigt skærer de ned i antallet af udstillinger og ferniseringer. Fusionen har vist sig at være en succes, målt ud fra de besøgstal institutionen samlet set har fået i år sammenlignet med sidste år.

Helene Nyborg Bays oplæg omhandlede en konkret sag i Viborg hvor der i kommunen blev lavet undersøgelser for og imod at fusionere Viborg Kunsthal og Skovgaardsmuseet. I Viborg er der tre kulturinstitutioner indenfor en forholdsvis kort radius: Viborg Museum, Viborg Kunsthal og Skovgaardsmuseet. Kunsthallen og Viborg Museum er ejet af kommunen, mens Skovgaardsmuseet er selvejet. På grund af den ny museumslov, fik Skovgaardsmuseet brug for flere midler, disse kunne komme fra kommunen, og man undersøgte derfor muligheden for at skabe èt driftfællesskab mellem de to mindre institutioner: Viborg kunsthal og Skovgaardsmuseet. Ved at lade en undersøgelsenkomité se på fordelene og ulemperne ved at lade disse to fusionere konkluderede man, på baggrund af en vurdering af komplikationerne ved fusionen kulturelt og juridisk, ikke at lade institutionerne fusionere, men i stedet fokusere på institutionernes særegne identitet og samarbejdsmuligheder.

Aftens udefrakommende, i forhold til kunsthalspolemikken, var underviser og forsker i økonomi ved CBS, Christian Rix-Nielsen. Hans økonomiske forsking om fusioner åbnede for en bredere måde at anskue hele fusionproblematikken, og tilførte debatten nogle konkrete nedslag udenfor kunsthalscenen. Bl.a hvordan man måler succeskriterier. Christian Rix-Nielsen tog med udgangspunkt i forskningen fat i, hvordan man kan se det at fusionere, som en kunst i sig selv. Det er nogle gange de mest mærkværdige brikker der passer sammen når man skal fusionere, og det er en kunst at lære, at kunne sætte dem sammen. En af de vigtigste faktorer for hvornår en fusion er en succes eller ej, findes bl.a. indenfor ledelses og organisationsstrukturen på de konkrete arbejdspladser det handler om. Det kan være noget så banalt som at se på, hvordan kontorlandskabet er indrettet. Hvis man fx det ene sted er vant til mindre kontorer, og det andet sted store, er der på forhånd en skævvridning i den måde man er vant til at omgås hinanden. Det er bl.a faktorer som disse, der skal stemme overens, hvis man vil have belæg for en succesfuld fusion.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.