KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad har som internationalt kunstcenter til huse i grønne områder ved Arnakkekilden udenfor Silkeborg i de bygninger, som i sin tid tilhørte kurstedet Silkeborg Bad.

KunstCentret Silkeborg Bad præsenterer skiftende danske og internationale kunstudstillinger, fortrinsvis med nulevende kunstnere. De fem bygninger, man ser i parken, stammer fra det tidligere kursted og sammen med parken og kildeanlægget udgør bygningerne et unikt kulturmiljø.

Datidens etablering af Silkeborg Vandkuranstalt markerede starten på Silkeborgs storhedstid som kurby. Kurbadsaktiviteten ophørte i 1983, hvor Silkeborg Bad gik konkurs. Stedet havde på det tidspunkt fungeret som kursted i hundrede år. KunstCentret Silkeborg Bad blev stiftet i 1992. Omkring kunstcentret ligger en skulpturpark, hvoraf enkelte skulpturer har haft deres plads i parken siden 1929.

Bygningerne er i dag renoverede, så de udvendige facader fremstår som oprindeligt. Indendørs har renoveringen skabt plads til nutidens formål. Navnet ”KunstCentret Silkeborg Bad” afspejler dermed både fortid og nutid. Gennem skiftende kunstudstillinger året rundt af primært samtidskunst findes og udvikles på KunstCentret Silkeborg Bad et dynamisk miljø for bildende kunst - alt sammen med respekt for stedets særlige historiske og naturmæssige værdier.

KunstCentret Silkeborg Bad blev medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark i 2000.

https://www.silkeborgbad.dk

Følg Silkeborg Bad på Instagram