gl Holtegaard

Udstillingsprofilen for Gl Holtegaard blander ny og ældre kunst. Der er udstillinger med ældre kunst, udstillinger med ny kunst, men også flere udstillinger med tematiske ophæng som både indeholder ny og ældre kunst. Gl Holtegaard udstiller international kunst – dansk som udenlandsk. Kunsthallen ligger i Rudersdal Kommune og har til huse i en barokvilla, som er omkranset af en stor barokhave.

Gl Holtegaard viser kunst, der skaber oplevelser og eftertanker for et bredt publikum og bidrager til den æstetiske debat herhjemme. Husets særlige historiske kvalitet og de udendørs rammer kalder ofte på en høj grad af iscenesættelse af kunsten, der på Gl Holtegaard uvilkårligt bliver bragt i dialog med de historiske perioder i vores kultur.

Gl Holtegaard blev skabt af arkitekt og generalbygmester Lauritz de Thurah i 1756-1757 på tærsklen mellem adels- og borgerkultur og fremstår i dag som et komplet anlæg med genetableret barokhave og store udendørs arealer.

På Gl Holtegaard er der fire udstillinger om året; tre inde og en ude. Foruden programmet af skiftende udstillinger er Gl Holtegaard i løbet af året ramme om flere aktiviteter, arrangementer og artist talks. Sommerhalvåret byder blandt andet på Kunstens Dag, operaeftermiddag, havevandringer i Thurahs barokhave og den traditionsrige Æbledag. I forbindelse med kunsthallen findes en mindre museumsbutik samt restauranten ‘Spiseriet’, som kan besøges uafhængigt af udstillingerne.

Gl Holtegaard har været medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark siden foreningens oprettelse i 1992.