Rønnebæksholm

Rønnebæksholm er i dag et udstillingssted, men historien om den gamle herregård går tilbage til 1300-tallet, og stedet har dannet ramme om Danmarks første krudtmølle såvel som Grundtvigs største kærlighed.

Næstved Kommune erhvervede bygningerne i 1998 og udførte grundige istandsættelser af hovedbygningen og Herskabsstalden. Begge med smukke lyse rum, der giver de bedst tænkelige rammer for såvel kunstudstillinger som koncerter, foredrag og andre arrangementer.

Kernen i de aktiviteter der foregår på Rønnebæksholm, er de skiftende kunstudstillinger i hovedbygningen, hvor der vises 4 – 6 udstillinger årligt. Udstillingerne er centreret om moderne kunst og samtidskunst, og vægten er lagt på billedkunst. Herskabsstalden, parken og Grundtvigs pavillon ”Venligheden” benyttes ligeledes til udstillinger, koncerter og andre arrangementer.

Rønnebæksholm blev medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark i 2014.

https://roennebaeksholm.dk

Følg Rønnebæksholm på Instagram