Kunsthal Charlottenborg

Kunsthal Charlottenborg præsenterer som et af de største udstillingssteder for samtidskunst i Europa et ambitiøst program bestående af udstillinger og events med stærkt internationalt fokus. Kunsthal Charlottenborg ligger midt i København med Nyhavn og Kgs. Nytorv som nærmeste naboer.

Charlottenborgs program er delt op i tre sæsoner om året. Hver blok indeholder enten en stor gruppeudstilling eller en retrospektiv udstilling, samt en mellemstor soloudstilling og en række af events såsom artist talks, performances og videovisninger. Kunsthal Charlottenborg danner ramme om Forårsudstillingen, der er en af de vigtigste åbne, censurerede udstillinger i Europa, og siden 1857 har været et af højdepunkterne i Charlottenborgs årsprogram.

Bygningen Charlottenborg blev påbegyndt opført i 1672 og tog navn efter Christian d. V’s enke Charlotte Amalie, som overtog palæet efter sin mands død. Bygningen har siden været brugt til mange forskellige kulturelle formål og har siden midten af 1700-tallet været nært tilknyttet Kunstakademiet. I 2007-08 gennemgik udstillingsbygningen en omfattende renovering og skiftede navn til Kunsthal Charlottenborg.

Kunsthal Charlottenborg og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler fusionerede i september 2012 til en samlet organisation på initiativ af Kulturministeriet. Kunsthal Charlottenborg er derfor nu en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Bygningen Charlottenborg rummer også Danmarks Kunstbibliotek.

Kunsthal Charlottenborg har været medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark siden foreningens oprettelse i 1993.

https://kunsthalcharlottenborg.dk

Følg Kunsthal Charlottenborg på Instagram