Seminar 2014: Hvad kan kunsthaller?

Hvad kan kunsthaller?

Seminar om kunsthallens kompetencer og placering i samtidskunstens økosystemer

Tirsdag d. 20. maj 2014 inviterede Foreningen af Kunsthaller i Danmark til kunsthalsseminar i Den Frie Udstillingsbygning.

Seminaret byggede videre på sidste års seminar, Kunsthallens rolle i Samtidskunsten, som blev afholdt i november 2013. Med forårsseminaret ønskede vi at diskutere kunsthallens funktion og position internationalt og nationalt. Oplægsholdere fra Sydkorea, England og Danmark gav forskellige perspektiver på, hvad kunsthallerne kan som udstillingssted og institutionsform. Hvordan er økonomi, funktion og kunstscenens økosystemer afgørende for udstillingsstedets profil og muligheder? Hvor går grænsen mellem en kunsthal og andre typer kunstinstitutioner? Vi ville gerne tale os nærmere ind på, hvad det er kunsthallerne kan.

Kunsthallen som institution placerer sig i det felt, som Londonbaserede strateg og konsulent Sarah Thelwall kalder ”de mindre kunstinstitutioners økosystem”. Museet på den ene side og de små kunstner- og kuratordrevne udstillingssteder på den anden udgør de grænsefelter, som kunsthallerne relaterer sig til og definerer sig selv ud fra og i samspil med.

Hvad betyder det at se en udstilling i en kunsthal, at tage til fernisering i et mindre udstillingssted drevet af kunstnere eller på et større museum, hvor samtidskunsten også er på programmet? Hvordan placerer kunsthallen sig i samtidskunstens fødekæde, og hvordan kan vi sammen og i samarbejde sikre de bedste vilkår for samtidskunsten og oplevelsen af den?

Se invitationen og programmet for seminaret her.

Seminaret blev afholdt med støtte fra 15. Juni Fonden.