Download

FKDs vedtægter af 2022 - vedtægter.pdf

Den Ny Udstillingsaftale - skrivbar.pdf
Exhibition Agreement - writeable.pdf

Kuratoraftale - skrivbar.pdf
Curator Agreement - writeable.pdf